ชีววิทยาออนไลน์กับครูใหญ่ไบโอ – Kruyai Bio

อันดับแรกก็ต้องกล่าวสวัสดีนักเรียนและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนบล๊อกชีววิทยาออนไลน์กับครูใหญ่ไบโอ (Kruyaibio-Blog) ครับซึ่งบล๊อกนี้ได้จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับชีววิทยาซึ่งผมเป็นผู้สอนรายวิชาชีววิทยาที่อยากจะหามุมดีๆให้นักเรียนเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการศึกษา จึงได้จัดทำบล๊อกนี้ขึ้นมา คือ ชีววิทยาออนไลน์กับครูใหญ่ไบโอ คิดอยู่นานว่ารูปแบบที่เหมาะนั้นควรเป็นอย่างไรดีที่ wordpress สามารถทำได้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของตนเองและที่แน่ๆ ผมคงทำบล๊อกนี้ไม่ได้แน่ถ้าไม่ได้บุคคลสำคัญที่เป็นผู้ขยายผลการอบรม Social Media มาสู่โรงเรียนและตัวผมเองนั้นคือวิทยากรครูจิราภรณ์ ไชยมงคล ครูเกี่ยรติยศที่เพิ่งได้รับรางวัล Obec Awards มาสดๆร้อน(6 มีนาคม 2554) จึงขอบคุณมานะโอกาสนี้ครับแล้วก็บทความที่เผยแพร่บน Internet ที่ไม่สามารถกล่าวถึงได้หมดที่ผมเองได้รวบรวมหรือปรับเปลี่ยนเรียบเรียงใหม่ไว้ในบล๊อกนี้ครับ โดยโครงสร้างบล๊อกมีดังแผนภาพครับและผมเองคงใช้แผนภาพนี้ในการพัฒนาเขียนเพิ่มเติมไปเรื่อยๆครับ

เนื้อหาบล๊อกครูใหญ่ไบโอ

ครูใหญ่ไบโอ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

บทเรียนชีววิทยา

ส่วนนี้ก็จะเขียนนำเสนอเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5-6 โดยวัตถุประสงค์ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองหรือเป็นแหล่งอ้างอิงให้กันนักเรียนหรือผู้ที่สนใจจะศึกษาชีววิทยา โดยได้แบ่งเป็นระดับชั้นและเป็นเทอม 1 และ 2 ซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้ตามหัวข้อที่สนใจ

Powerpoint บทเรียนชีววิทยา

จัดทำเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้บน web หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Powerpoint นำไปศึกษาด้วยตนเองตามความสนใจเพื่อพัฒนาตนเองในความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามัธยมศึกษาตอนปลายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สื่อการสอน

การพัฒนาสื่อการสอนหรือการประยุกต์ใช้สื่อที่ผ่านการอบรมให้กับนักเรียนหรือผู้ที่สนใจร่วมกันสามารถแชร์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ครับ และจะเป็นจุดสำคัญที่นักเรียนสามารถแสดงข้อเสนอแนะหรือความพึงพอใจเพื่อให้ผู้สอนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชีววิทยาให้ดียี่งขึ้นไป

กิจกรรม

เป็นการประมวลภาพกิจกรรมของนักเรียนหรือทางโรงเรียนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินตามโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาสตร์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

แบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อให้นักเรียนทดสอบหรือทำข้อสอบเพื่อทดสอบตนเองในเนื้อหารายวิชาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ สะดวกและง่ายในการเข้าถึงเมื่อมี Internet

แบบประเมิน

เป็นการให้ผู้ประเมินหรือนักเรียนประเมินการสอนของครูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้นักเรียนเลือกประเมินดังนี้ มีเกณฑ์ความพึงพอใจดังนี้ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล โดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย

การเยี่ยมชมบล๊อก

โดยการเข้ามาศึกษาหรือหาข้อมูลบางอย่างในบล๊อกเรียน ชีววิทยาออนไลน์ กับครูใหญ่ไบโอได้จัดเตรียม แถบเมนู ด้านบนไว้ครับจะแบ่งให้ชัดเจนตามรายละเอียดโครงสร้างบล๊อกซึ่งคลิกเข้าไปแล้วจะมีเนื้อหาจัดไว้เป็นเรื่องอย่างเรียบร้อยโดยยึดหลักการ 3 คลิก คือการเรียนรู้เนื้อหาในบล๊อกนี้ต้องมีการคลิกอย่าเกิน 3 คลิกในความต้องการเรียนรู้เรื่องในหัวข้อต่างๆ ถ้ามากกว่านี้ถือว่าการวางเนื้อหาลึกเกินไปอาจทำให้นักเรียนสับสนได้

สุดท้ายนี้

บล๊อกชีววิทยาที่จัดทำนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคคลที่มาเยี่ยมเยือน ถึงแม้ว่าพยายามอย่างเต็มที่เพียงใดก็ตามก็อาจมีข้อบกพร่องที่ทางผู้เขียนบล๊อกได้เผยแพร่อย่างไม่คาดคิด จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งถ้าท่านจะแนะนำหรือแจ้งข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบได้ที่นี้ –> แจ้งผู้ดูแลบล๊อก

โฆษณา
 1. ขอบคุณที่แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้เด็กบ้านนอกได้มีโอกาสรับสิ่งดีๆ ได้

 2. น.ส. สุภาภรณ์ สายปิิน เลขที่ 26 ม. 4/2

  มันยากมาก! มีแต่ภาษาอังกฤษ

 3. น.ส. นรัชญา จัตถา เลขที่ 30 ม.4/2

  เน๊ตหนูช้า ทำใม่ค่อยสะดวก

 4. ดีมากๆเลยครับ 🙂 ชอบครับ แต่ทำไม power point ดาวน์โหลดไม่ได้สักที T^T

 5. ขอบคุณมากค่ะ มีประโยชน์มาก

 6. ชอบมากครับ อยากให้มีคุณครู ยอดเยี่ยมแบบนี้เยอะๆ

 7. ดีครับ เป็นประโยชน์ครูชีววิทยาด้วยครับ

 8. สัตว์เซลล์เดียวกันอาศัยในแหล่งน้ำจืด จะใช้วิธีการรักษาปรับสมดุลของน้ำและของเสียที่เกิดขึ้นในเซลล์ด้วยวิธีใดคะ

  ไตของสัตว์เลือดอุ่นและไตของสัตว์เลือดเย็นทำหน้าที่แตกต่างกันตรงไหนหรอคะ

  ต่อมเกลือพบในสัตว์ประอะไร ใช่ประเภทนกทะเลไหมคะ

  ความหลากหลายของประชากรขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ

 9. สุพรรณิการ์ ใจเรือง

  ดีมากเลยค่ะ ตอบโจทย์เด็ก ม.ต้น ที่จะขึ้น ม.ปลายได้ดีมากเลยค่ะ

 10. โหลดไม่ได้เลยค่ะครู

 11. โหลดไม่ได้เลยค่ะครู โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

 12. หนู อยากเรียนน่ะค่ะ แต่หนูไม่มีพื้นฐานเลย เพราะหนูไม่ได้เรียนสายตรงมา

 13. พอจะมีตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ชีววิทยา ม.4 บ้างไหมค่ะ

ใส่ความเห็น (Comment)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: