แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ค้างแจ้งจำนวนครั้งการส่งงาน

แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ค้างแจ้งจำนวนครั้งการส่งงาน(สมุด)

นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ยังไม่ได้ส่งสมุดหรือยังไม่ได้แจ้งจำนวนครั้งการส่งงาน เนื่องด้วยเห็นว่านักเรียนจะใช้สมุดในการอ่านทบทวนเนื้อหาการสอบปลายภาคซึ่งนักเรียนได้จดบันทึกและทำแบบฝึกหัดในสมุดจึงแจ้งให้นักเรียนส่งสมุดและแจ้งจำนวนครั้งของการส่งงานนับจากจำนวนลายเซนต์ที่เรียนมาทั้งภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลังสอบปลายภาคเสร็จแล้ว  ตอนนียังมีนักเรียนดังรายชื่อดังนี้ยังค้างแจ้งจำนวน จึงให้นักเรียนที่ทราบบอกเพื่อนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ติดต่อเข้ามาทาง blog นี้โดยสามารถแจ้งจำนวนเข้ามาได้ทาง comment ด้านล่างนี้ หรือนำสมุดไปส่งไว้หน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา จนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และจะอัพเดตข้อมูลทาง blog นี้ต่อไป

ห้อง 4/1 ***ส่งครบทุกคน

ห้อง 4/2

1.นายพิทยา ปัญญาชัยถาวร

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา และวิทยาศาสตร์

2.นายอนุวัตร  เมืองคำ

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา

3.นางสาวพรนิภา ถานาเรือ

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา และวิทยาศาสตร์

4.นางสาวฐิติรัชต์  หาญสมุทร

—ขาดส่งสมุดชีววิทยาและวิทยาศาสตร์

5.นายอนุรักษ์  แก้วใจบุญ

—ขาดส่งสมุดวิทยาศาสตร์

ห้อง 4/3

1.นายพีรวิชญ์  นาแพร่

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา และวิทยาศาสตร์

2.นายสุรเสก  ติคำรัมย์

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา และวิทยาศาสตร์

3.นางสาวสุรีรัตน์  วงศ์กาวี

—ขาดส่งสมุดชีววิทยา และวิทยาศาสตร์

ห้อง 4/5

1.นายณัฐพล บุญมา

2.นายศุภกิตติ์ เมืองวงศ์

3.นายสถาพร ชุ่มใจ

4.นายเอกวรุฬห์ แสนสี

5.นายอภิสิทธิ์ อิ่มใจ

6.นายกันต์กวี  นทีนาถวรกุล

7.นางสาวนัฐฐิกา เร็วการ

8.นางสาวอรญา มีทอง

9.นายอภิสิทธิ์ วงค์แก้ว

10.นายชัชวาล สิทธิชาติ

นักเรียนห้อง 4/5 ตามรายชื่อขาดส่งวิชาวิทยาศาสตร์

*****ให้รีบดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง*****

1.นำสมุดไปส่งได้ที่หน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา

2.แจ้งจำนวนครั้งการส่งงานที่ blog นี้ด้านล่าง comment โดยแจ้งดังตัวอย่างต่อไปนี้

นายสมมติ นามสกุลติดศูนย์ วิชาชีววิทยา 10 ลายเซนต์  วิชาวิทยาศาสตร์ 8 ลายเซนต์

(ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถ้าตรวจสอบภายหลังแล้วเป็นเท็จสามารถดำเนินการตามระเบียบได้)

3.โทรศัพท์หาครู เบอร์ 086***1833***247*** (ขอเวลากลางวันนะครับ)

เกรดที่จะประกาศผลให้ทราบนั้นได้ดำเนินการแล้วดังนี้

1.เพิ่มคะแนน 5 คะแนน ให้นักเรียนนักเรียนผ่านค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 5 คน ได้แก่

1.1 นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงค์ 4/1

1.2 นางสาวฐิติปวีณี ฟูแสง 4/1

1.3 นางสาวณัฐริกา สมเครือ 4/1

1.4 นายณัฐพล เนาวประดิษฐ์ 4/3

1.5 นางสาวปวีณา กัณตา 4/1

2.ร่วมกิจกรรม Multipoint (3 คะแนน)

3.ร่วมกิจกรรม google calender รอรับ SMS Keyword (2 คะแนน)

Advertisements

Posted on ตุลาคม 1, 2012, in ประกาศผล. Bookmark the permalink. 4 ความเห็น.

 1. นาย พีรวิชญ์ นามสกุล นาแพร่

  นาย พีรวิชญ์ นามสกุล นาแพร่ เลขที่ 8 ม4/3 วิชาชีววิทยา 4 ลายเซนต์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 ลายเซนต์

  (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถ้าตรวจสอบภายหลังแล้วเป็นเท็จสามารถดำเนินการตามระเบียบได้)

 2. นางสาว สุรีรัตน์ นามสกุล วงศ์กาวี

  นางสาว สุรีรัตน์ นามสกุล วงศ์กาวี เลขที่ 21 ม.4/3 วิชาชีววิทยา 4 ลายเซ็นต์ วิชาวิทยาศาสตร์ 6 ลายเซนต์

  (ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถ้าตรวจสอบภายหลังแล้วเป็นเท็จสามารถดำเนินการตามระเบียบได้)

 3. น.ส.ฐิติรัชต์ หาญสมุทร

  นางสาว ฐิติรัชต์ หาญสมุทร เลขที่27 ม.4/2 วิชาชีววิทยา 4 ลายเซนต์ วิชาวิทยาศาสตร์ 6ลายเซนต์

 4. นายอนุวัตร เมืองคำ

  นาย อนุวัตร เมืองคำ เลขที่ 11 ม.4/2 วิชาชีววิทยาส่งสมุดแล้วแต่ไม่ได้ลายเซ็น เพราะส่งงานไม่ครบ

ใส่ความเห็น (Comment)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: