คำถามแบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ

1. ระบบสุริยะ หมายถึง กลุ่มดาวที่หมุนอยู่ในวงโคจรภายใต้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์
2. ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์วงใน และมีขนาดเล็กกว่าโลก ถูกต้องหรือไม่ ใช่
3. ดาวเคราะห์ดวงใดที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด ดาวอังคาร
4. ทฤษฎีบิกแบง หรือทฤษฎีการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เป็นที่ยอมรับมากกว่าทฤษฎีอื่นเพราะเหตุใด ควาร์ก
5. ดาวเคราะห์ดวงใดในระบบสุริยะที่มีดวงจันทร์บริวารมากที่สุด ***
6. ข้อใดเรียงลำดับขนาดของดาวเคราะห์จากขนาดใหญ่ไปหาขนาดเล็กได้ถูกต้อง ***
7. วงโคจรของดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะอยู่ระหว่างวงโคจรของดาวเคราะห์ดวงใด โลก  ดาวอังคาร
8. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรา จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ศูนย์กลางของระบบสุริยะ
9. ระบบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอวกาศเรียนกว่า ***
10. ดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนล้อมรอบคือ ***
11. ลำดับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนี้ถูกต้อง หรือไม่ ***
12. ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราที่มีขนาดใหญ่ที่สุดคือ ***
13. จุดดับบนดวงอาทิตย์หมายถึง บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ
14. ผลกระทบของพายุสุริยะต่อโลกมีอะไรบ้าง การเกิดแสงเหนือแสงใต้  ,การสื่อสารวิทยุคลื่นสั้นและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกรบกวน, การเกิดไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณประเทศใกล้ขั้วโลก     
15. ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง เกิดจากอิทธิพลจากสิ่งใด แรงดึงดูดระหว่างโลก  ดวงจันทร์  ดวงอาทิตย์
16. กาแล็กซีเพื่อนบ้านที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ได้แก่ กาแล็กซีแอนโดรเมดา
17. ดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจะโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี และอยู่ในระนาบเดียวกันทั้งหมด ยกเว้น ดาวเคราะห์ดวงใด พลูโต
18. เนบิวลา มีลักษณะอย่างไร ฝุ่นและแก๊ส
19. ทฤษฎีใดที่ใช้อธิบายการเกิดเอกภพ bigbang
20. เนื้อสารที่เกิดขึ้นขณะเกิดบิกแบงคือ ควาร์ก อิเล็กตรอน นิวทรอน และโฟตอน
21. มนุษย์ได้ส่งดาวเทียมหรือยานอวกาศไปโคจรรอบโลกได้โดยอาศัยพาหนะใด ***
22. ระบบขนส่งอวกาศปัจจุบันได้พัฒนาและออกแบบไว้อย่างไร ณ ปัจจุบัน ***
23. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของระบบขนส่งอวกาศ เชื้อเพลิงไนโตรเจน
24. ผลของร่างกายในข้อใดที่ไม่ได้เกิดจากการดำรงชีวิตในอวกาศ โลหิตจาง
25. มนุษย์อวกาศจะต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการดำรงชีวิตในอวกาศ ***
26. อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันอันตรายจากรังสีต่าง ๆ ในอวกาศ คืออะไร ***
27. ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์ถ่ายภาพเมฆ และเก็บข้อมูลในการใช้พยากรณ์อากาศ ***
28. ดาวเทียมชนิดใดที่มีอุปกรณ์สำรวจแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ และเฝ้าสังเกตสภาวะแวดล้อมที่เกิดบนโลก ***
29. ดาวเทียมชนิดใดที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับศึกษาวัตถุบนท้องฟ้า ***
30. ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมดวงแรกที่ส่งขึ้นสู่อวกาศ sputnic
31. ดาวเทียมสื่อสารมีวิถีการโคจรอย่างไร  วงโคจรค้างฟ้าเป็นวงกลมในแนวระนาบกับ เส้นศูนย์สูตร
32. ข้อใดเป็นสถานีอวกาศแห่งแรกของโลก ซัลยูต
33. ดาวเทียมข้อใดเป็นดาวเทียมสื่อสารดวงแรกของประเทศไทย ไทยคม1
34. ดาวเทียมดวงใดเป็นดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน ไทยคม 4
35. เพราะเหตุใดในการส่งจรวดไปในอวกาศ เมื่อจรวดแต่ละท่อนเผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วจึงต้องถูกสลัดทิ้งไป ลดมวล
36. จุดมุ่งหมายของการส่งยานอวกาศไปสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ คือข้อใด หาแหล่งที่อยู่
37. สภาวะไร้น้ำหนักมีผลต่อมนุษย์ในเรื่องใด ความดันภายในโลหิตมาก เส้นเลือดแตกง่าย
38. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ***
39 . ความเร็วที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลก เรียกว่า ความเร็วหลุดพ้น
40 . กล้องบนพื้นโลกส่องสังเกตวัตถุท้องฟ้าได้ไกลประมาณเท่าใด 2 พันล้านปีแสง

***  หมายถึง คำตอบไม่อยากสามารถวิเคราะห์เลือกตอบได้

Advertisements

Posted on กุมภาพันธ์ 19, 2013, in ชีววิทยา. Bookmark the permalink. 19 ความเห็น.

 1. นางสาวจิรารัตน์ เภตรา ชั้นม.5/4 เลขที่25

  ได้รับแล้ว

 2. แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

  น.ส. กัญญาพ้ชร บุญวงค์ ม.5/4 เลขที่ 24

 3. กัญญาพัชร บุญวงค์ ม.5/4 เลขที่ 24

  แบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

 4. น.ส ชุติกาญจน์หน่อใส ม. 5/4 เลขที่ 28

  น.ส ชุติกาญจน์หน่อใส ม. 5/4 เลขที่ 28 ได้รับแบบฝึกหัด โลก ดาราศาสตร์ แล้วค่ะ

 5. ธนกร จินดาคำ ม.5/4 เลขที่10

  ได้รับแล้วครับ

 6. นรสิงห์ มะโนเรือง ม 5/4 เลขที่ 3

  รับเเล้วค่ะ

 7. สุนิภา สันกว๊าน ม 5/4 เลขที่ 19

  รับเเล้วค่ะ

 8. ธนวัฒน์ ตุ้ยคำ

  ได้ แล้ว นะ คับ

 9. ปฏิภาณ นาเจริญ ม.5/4 เลขที่ 11

  ได้ แล้ว นะ ครับ

 10. น.ส. พัชรภรณ์ กูนแสง ชั้น ม5/4 เลขที่29

  ได้รับแล่วค่ะ

 11. น.ส. ศรัญญา ยิ้มโปรยคำ ชั้น ม5/4 เลขที่ 22

  ไ้ด้รับแล้วค่ะ

 12. นาย อดิศักดิ์ พิทักษ์เปรมกมล ชั้น 5/4 เลขที่ 9

  ได้ รับ แล้ว ครับ

 13. น.ส.อมรรัตน์ ยอดบุญเรือง ม.5/4 เลขที่ 20

  ได้รับแล้วค่ะ

 14. นาย ทักษิณ อนุจร ชั้น ม.5/4 เลขที่1

  ได้รับแล้วค่ะ

 15. นาย มนัส มีทอง ชั้น ม.5/4 เลขที่7

  ได้รับแล้วครับ

 16. ทริกซี่ สปาคเคิ้ล

 17. ข้อ5 ตาม link นี้ http://www.windows2universe.org/our_solar_system/moons_table.html คือ ดาวพฤหัสบดี 63 ดวง ณ เวลานี้

ใส่ความเห็น (Comment)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: