คลังเก็บบล็อก

Powerpoint การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

รายละเอียด Powerpoint การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Powerpoint การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อให้นักเรียนใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาในห้องเรียน มีหัวข้อดังนี้

 • การศึกษาพันธุกรรมของเมนเดล
 • กฎแห่งการแยกตัว
 • กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
 • การทดสอบจีโนไทป์
 • ลักษณะทางพันธุกรรมที่นอกเหนือจากกฎของเมนเดล
 • ลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์
 • การข่มร่วมกัน
 • มัลติเปิลอัลลีล
 • มัลติเปิลยีน
 • ยีนในโครโมโซมเพศ
 • ยีนในโครโมโซมเดียวกัน
 • อิทธิพลของเพศต่อการแสดงออกของยีน
 • พันธุกรรมจำกัดเพศ

ดูออนไลน์ Powerpoint เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

Download Powerpoint เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

 • สำหรับนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ Powerpoint เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อนำไปศึกษาด้วยตนเองหรือพัฒนาปรับปรุง

ฉันต้องการดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

%d bloggers like this: